Why and how to publish the critical edition of Dante’s Divine Comedy?

Hieronymus Fordítástudományi Kutatócsoport és
PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskolája 
tisztelettel meghívja Önt
Mátyus Norbert
Miért és hogy rendezzük sajtó alá egy klasszikus irodalmi mű fordítását?
című előadására

  Az előadás összefoglalója: 

Évek óta dolgozom Babits Mihály Isteni színjáték-fordításának kritikai kiadásán. Munkám során két tudományterület elvi és módszertani elvárásainak kellene eleget tennem. Egyrészt egy kritikai kiadás mindig filológiai (textológiai) munka: megköveteli, hogy feltárjuk a sajtó alá rendezendő szöveg keletkezéstörténetét, szövegváltozatait, kiadásait stb. Másrészt az adott szöveg esetében a fordítástudomány tapasztalatait is hasznosítanom kellene, hiszen nem tekinthetek el a ténytől, hogy az általam vizsgált szöveg fordítás.

Előadásomban azt szeretném bemutatni – példáimat főleg saját munkám során felgyűlt tapasztalatomból hozva –, hogy (1) miként egészítheti ki egymást a fordítástudomány és a textológia; (2) hogyan viszonyulhat a sajtó alá rendező a fordított szöveghez. Ám ezen elméleti kérdésekre nem elméleti választ keresek: az érdekel, hogy a saját munkám során, egy konkrét szöveg esetében hogyan válaszolhatok e kérdésekre. Egyszerűen fogalmazva: kétségeimet szeretném bemutatni a hallgatóságnak és tanácsot kérek konkrét problémák megoldására. Éppen ezért előadásom – a rövid problémafelvető elméleti bevezetés után – gyakorlati problémák (kétségek) katalógusa lesz.

Helyszín:                     PPKE BTK Sophianum, 205. terem (1088 Budapest, Mikszáth tér 1.)
Időpont:                      2019. március 21 (csütörtök). 17.00–18.15.

Letölthető PDF
Fotó: Domenico di Michelino, La Divina Commedia di Dante (Dante and the Divine Comedy). 1465, freskó, Firenze

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *