Konferencia-felhívás

FORDÍTÁSKUTATÁS – FORDÍTÓKÉPZÉS
2018. MÁJUS 24–26. | PPKE BTK ANGOL–AMERIKAI INTÉZET

Sophianum, 1088 Budapest, Mikszáth tér 1.

Felhívás előadás tartására, poszterbemutatásra és szekciótéma javaslatra:

A fordító- és tolmácsképzés a világon mindenütt leginkább gyakorlati jellegű, másként egyik mesterség alapjait sem lehetne elsajátítani. Ezzel szemben a fordításkutatás még a gyakorlat vizsgálatakor is per definitionem elvont, máskülönben nincs sok teteje. Alapvetően más tehát a megközelítésük; mi köti mégis össze őket? Egyáltalán, törvényszerű-e, elengedhetetlen-e, szükséges-e a kapcsolat közöttük? Ha igen, milyen legyen ez a kapcsolat: egyirányú vagy interaktív? Lehetséges-e fordítóképzés fordításkutatás nélkül? Minek kell beépülnie a képzésbe: az alapkutatások vagy az alkalmazott kutatások eredményeinek, módszereinek, kérdésfeltevéseinek, viszonyulásának, történetének? Vagy valami egészen másnak? El kell-e sajátítsák a jövendő fordítók (és tolmácsok) a lehetséges kutatási módszereket, legalább alapszinten, s ha igen, ezt lehet-e – azon túl, hogy kötelező a tanmenetben – szakmailag indokolni? A fordítóképzés dolga-e, hogy a fordításkutatás utánpótlását is kinevelje? Miként tudja a két terület egymást segíteni? Oktasson-e fordításkutatást olyan, aki maga nem kutat? Oktasson-e jövendő fordítókat olyan, aki maga nem fordít? A kérdések vég nélkül folytathatók; remélhetőleg a konferencia egyikre-másikra választ ad majd. Az egyik szekció témája az interszemiotikus fordítás lesz.

Panelek, témák:

  • Interszemiotikus fordítás (Sohár Anikó)
  • Fordítás kevésbé elterjedt nyelveken – jelenlegi helyzet és kilátások (Nataša Pavlovic and Boguslawa Whyatt)
  • Tapasztalatok és rendszerek összehasonlítása: fordítóképzés alapszakon, mesterszakon és posztgraduális szinten (John Milton)


Plenáris előadók:

  • Karen Bennett (Universidade Nova de Lisboa, Portugália)
  • Andrew Chesterman (Helsinki Egyetem, Finnország)
  • Luc van Doorslaer (Leuveni Egyetem, CETRA, Belgium és Tartui Egyetem, Észtország)
  • Heltai Pál (Eötvös Loránd Tudományegyetem)Változás! Don Kiraly (University of Mainz, Germany) sajnos nem tud részt venni az eseményen.

További információért látogasson el az Archívum oldalunkra.