Heltai Pál

Önéletrajz

Képzettség:

 • 1962-1967 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, BTK, orosz-angol szakos középiskolai tanári diploma. Száma: 529/1967
 • 1975 ELTE Fordító- és Tolmácsképző csoport, okleveles szakfordító és tolmács (angol). Oklevél száma: IV-4/1975.
 • 1980 dr. univ. ELTE Bölcsészettudományi Kar. Minősítése: summa cum laude. Száma: 34/1979-80
 • 1992 A nyelvtudomány kandidátusa (nyelvészet), 1992, MTA. 19.817
 • 2002 Habilitált egyetemi docens (alkalmazott nyelvészet), 2002, Pécsi Tudományegyetem.
 • 2002-2005 Széchenyi István Ösztöndíj.

Nyelvismeret:

 • angol és orosz: felsőfok (diploma alapján)
 • német:középfok (állami nyelvvizsga-bizonyítvány száma: 080/1973, ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ, Budapest. Száma: 080/1973
 • román:középfokú szint, bizonyítvány nincs

Munkahelyek, beosztások:

 • 1967-1983 nyelvtanár, GATE Idegennyelvi Lektorátus, Gödöllő
 • 1983-1991 egyetemi adjunktus, ELTE ITK, Budapest. 1988-1991 mb. igazgatóhelyettes, az Állami Nyelvvizsga Bizottság alelnöke
 • 1991-1992 főiskolai docens, ELTE TFK Angol Tanszék, Budapest
 • 1992-2006 főiskolai tanár, 2003-ig ELTE TFK Angol Tanszék, Budapest, 2003-tól ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Budapest, 1992-1999 tanszékvezető
 • 1997-1998 egyetemi docens, lektorátusvezető, GATE GTK Idegennyelvi Lektorátus
 • 1999-2005 egyetemi docens, intézetigazgató, GATE/SZIE GTK Nyelvi Intézet
 • 2006egyetemi docens, docentúravezető, SZIE GTK Humántudományi, Nyelvi és Tanárképző Intézet Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Docentúra
 • 2006-2010 egyetemi docens, Pannon Egyetem, Veszprém, Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet

Oktatói tevékenység:

 • 1967-1983:általános ás szaknyelvoktatás, szakfordítóképzés
 • 1983-1991:általános nyelvoktatás, vizsgafelkészítés, nyelvvizsgáztatás, szakfordítóképzés
 • 1991-tanárképzés és (szak)fordítóképzés
 • 1995-doktori képzés (ELTE Nyelvpedagógiai Doktori Program, VE Nyelvpedagógiai Doktori Program, ELTE Fordítástudományi Doktori Program)

Jelenleg oktatott tárgyak:

bevezetés a nyelvészetbe, fonetika, szintaxis, lexikológia, terminológia, pragmatika, személyközi kommunikáció, fordításelmélet, angol-magyar és magyar angol fordítástechnika, alkalmazott nyelvészet, szókincselsajátítás, az angol nyelv interdiszciplináris megközelítésben, a kommunikáció relevanciaelméleti megközelítése, fordítás és kontrasztív nyelvészet, a fordítás lexikai kérdései, szótártani tanulmányok

Oktatásfejlesztési tevékenység:

Az ELTE TFK Angol tanszékén “Alkalmazott nyelvészet” c. tantárgy tematikájának kidolgozása és a tantárgy bevezetése, társszerzővel elektronikus szöveggyűjtemény összeállítása (1991); alapító tag az ELTE és a VE Nyelvpedagógiai Doktori programjában; a „Szókincselsajátítás” c. doktori program kidolgozása, oktatása (1993); az ELTE TFK Angol Tanszékén “Fordítási specializáció” bevezetése (1997); az ELTE TFK Angol Tanszékén tanártovábbképző program kidolgozása és akkreditáltatása (1999); részvétel a SZIE “Zöld Út” szakmai nyelvvizsga kidolgozásában és akkreditáltatásában (2001); szakfordítói szak létesítési beadványának kidolgozása, benyújtása (2001); „A fordítás lexikai kérdései” és a „Fordítás és kontrasztív nyelvészet” c. doktori kurzus kidolgozása, oktatása (2003); a lexikológia, terminológia, pragmatika, személyközi kommunikáció, fordításelmélet, szókincs-elsajátítás, az angol nyelv interdiszciplináris megközelítésben, és a kommunikáció relevanciaelméleti megközelítése c. tantárgyak kidolgozása a Pannon Egyetem anglisztikai mesterszakjának akkreditációjához

Kutatói tevékenység:

Kutatási témák

 • szókincselsajátítás, angol-magyar lexikai kontrasztok
 • szaknyelv, terminológia, szakfordítás, szakfordításoktatás
 • fordításelmélet

Pályázatok:

 • 1991-1994, 1995 – 1998, 1999-2002: OTKA (A tanár szerepe az idegennyelv-tanításban, Medgyes Péterrel és Dörnyei Zoltánnal)
 • 1993: Pro Renovanda alapítvány (Alkalmazott nyelvészeti szöveggyűjtemény írására, 200.000 forint)
 • 1997. Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázat (Fordítási és kommunikációs specializáció az angoltanár-képzésben, 700.000 forint)
 • 1999. Pro Renovanda alapítvány (Egyéni tanulást segítő számítógépes szaknyelvi szövegbázis kifejlesztése, 500.000 forint).
 • 2002. Felsőoktatási Szaknyelvi Pályázat (témavezető): Szaknyelvoktatás és szakfordítóképzés multimédiás támogatása
 • 2003. Világ_Nyelv pályázat: A szakképzés és a nyelvoktatás integrálása a SZIE gödöllői karain
 • 2002-2005 Széchenyi István ösztöndíj
 • 2004-2007. OTKA-pályázat (témavezető): Szakfordítás angolról magyarra: jellegzetes műveletek, a fordított szakszövegek jellemzői és értékelése különböző fordítási szinteken, 3.6000.000 forint

Szakmai és tudományos közéleti tevékenység:

Tagja vagyok az alábbi szakmai szervezeteknek:

 • Euralex (Európai Lexikográfiai Társaság)
 • EST (Európai Fordítási Társaság)
 • Magyar Nyelvtudományi Társaság
 • Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
 • Modern Filológiai Társaság

További szakmai közéleti tevékenység:

 • 1993-1996: az angol közös érettségi-felvételi tesztet kidolgozó bizottság tagja, 1996-ban elnöke
 • 1994- : az MTA Fordításelméleti Bizottságának titkára
 • 1996: az MKM nyelvvizsga-jogszabály módosításáról tanácskozó Ad-Hoc Bizottság tagja
 • 1996: a Magyar Akkreditációs Bizottság felkérésére látogató bizottsági tag a BDTF akkreditácójában
 • 1996: a II. Transferre Necesse Est konferencia szervezőbizottsági tag
 • 1997-1998: szerkesztőbizottsági tag az Országh-féle angol-magyar nagyszótár átdolgozott kiadásának munkálataiban
 • 1998-1999: A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagja
 • 1999- : az Across Languages and Cultures c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
 • 1999- A Testing Matters, illetve Nyelvi Mérce c. folyóirat konzulense
 • 2000- A MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Egyesület) választmányának tagja
 • 2002- A Lingua Porta szaknyelvi periodika szerkesztőbizottsági tagja
 • 2001-2009 Az MTA Szótártudományi Munkabizottságának tagja
 • 2006: A MANYE XVI. kongresszusának szervezőbizottsági elnöke

Jelentõsebb külföldi tanulmányutak:

 • 1990 Anglia, University of Lancaster, Department of Linguistics (Soros-ösztöndíj az olvasási készség tesztelésének tanulmányozására)
 • Vendégoktatói meghívások: 2003-2009: tömbösített fordítástudományi kurzus a Sapientia Egyetem meghívására Kolozsváron

Kitüntetések:

 • Rektori dícséret, GATE 1976
 • Trefort Ágoston emléklap, ELTE, 1995
 • Pro Universitate érem, ELTE, 2000
 • Brassai Sámuel érem, MANYE, 2007