Kutatás

Kutatási projektek:

  •  a fordítástudomány minden – elméleti, leíró és alkalmazott – ágának művelése főként irodalom- és kultúratudományos megközelítésből
  • interszemiotikus fordítás
  • fordító- és tolmácsképzés módszertana

Pratchett project